Plaatselijk Belang Gorredijk

Het wapen van Gorredijk

Plaatselijk Belang is een vereniging bestaande uit een kleine groep vrijwilligers met een groot hart voor hun dorp. Samen met de gemeente Opsterland, lokale ondernemers en andere vrijwilligers zetten zij zich in voor de leefbaarheid van Gorredijk.

De vereniging telt momenteel ongeveer 700 leden en houdt zich bezig met alle zaken die van invloed zijn op de omgeving van Gorredijk. Dat is heel breed, denk hierbij aan; verkeersveiligheid, woningbouw en dorpsontwikkeling.

Door middel van "dorpsbudgetten" stimuleert en financiert het Plaatselijk Belang dorps-initiatieven.


Het Plaatselijk Belang streeft ernaar om de belangen van Gorredijk en die van haar inwoners zo goed mogelijk onder aandacht te brengen bij de verantwoordelijke personen en instanties.


Plaatselijk Belang is ook úw belang!